Fastigheterna på Backen i Delsbo


Farstukvisten på Röda Huset

Det finns tre bostadshus på anläggningen; Vita Huset, Röda Huset och Sörvänahuset. För hästverksamheten har vi ett fullstort Ridhus och ett Stall med 20 platser samt 6 Utestallar samt två Uteridbanor varav en på gräs. Hagarna ligger i anslutning på jordbruksmarken och runt om finns preparerade ridstigar. Gemensamma utrymmen finns i Ridhuset i form av Cafeteria/Restaurang, ett Gym och kontorslokaler. I övre plan på Stallet ett pentry, personalutrymmen och två rum som flexibelt kan användas  för t ex  samtal och studier.

Fastigheterna har hög standard och uppfyller de säkerhetsföreskrifter som gäller för brandskyddet. Var och en av de boende får ett eget rum. Bostadshusen har stora gemensamma ytor för måltider och umgänge. Det finns rum för personal och för deras övernattning.

På Backen i Delsbo har vi världens finaste utsikt med hästar i hagarna och med sjöarna och Hälsinglands blånande berg i bakgrunden