Vita Huset

Vita Huset på Backen är en gammal gedigen Hälsingegård med timmerstomme från 1990-talet och som har genomgått omfattande anpassningar till HVB-standard inklusive brandskyddet. Det finns kök, sal, våtutrymmen och rum för 6-8 boenden. Ursprungligen låg huset nere vid vägen och flyttades därifrån till kullen uppe på Backen 2010. Där restaurerades huset försiktigt med nya våtutrymmen, nya murstockar och återställande av de sex kakelugnarna. Från Vita Huset har man 360 graders utsikt över landskapet med sjöar i norr och söder och med de typiska Delsbobergen med blånande nyanser i bakgrunden och på det optimala avståndet för människoögat.


Utsikt från Vita och Röda Husen


Nere vid landsvägen stod Vita Huset under120 år innan det flyttades


Stilbrott med utvändig spiraltrappa på det gamla hälsingehuset men för brandsäkerheten

Från grinden till Röda och Vita husens farstukvistar
Längst uppe på Backen ligger Röda och Vita Husen
Från Fotbollsplan upp mot Vita och Röda husen