Föreläsning av Lena Stenvall 22 nov 2017

Mitt Hjärta Bo & Lära inbjuder till föreläsning med Lena Stenvall 22 november kl 10-14 på anläggningen Backen Delsbo.

Temat är kring hästen som förlösare i terapeutisk behandling

Varför använder vi hästar i behandling?

Effekter av hästar i traumabehandling

Skillnad mellan behandling och rekreation

Lena Stenvall startade 1988 hästunderstödd behandling i sitt dåvarande arbete som behandlare på psykiatrisk klinik. Lena är både utbildad ridterapeut och utbildad för terapihundsekipage. Lena har vunnit Svenska Kennelklubbens pris “Årets Sociala Tjänstehundar”. Detta för sitt arbete med grupper av våldsutsatta kvinnor.

Lena arbetar idag inom Skellefteå kommun med bland annat utbildningar om Psykisk hälsa kopplat till arbetsliv, Hur man ställer frågan om våld ochEvidensbaserad praktik. Under hösten 2017 ingår även grupper i förebyggande stress i hennes arbetsuppgifter. Lenas arbete har uppmärksammats av Socialstyrelsen där hon ingår i en arbetsgrupp för utbildning om Vårdplaner- konkreta, mätbara och individualiserade.

Se: https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/chefer-lar-sig-forebygga-psykisk-ohalsa/