Bo & Lära AB

Verksamheten drivs av företaget Bo & Lära AB som ingår i Mitt Hjärta Koncernen där Mitt Hjärta Företagen är moderbolag. Ägare är Anna och Eskil Hammarström, båda läkare och entreprenörer inom vården sedan 1990-talet. Bo & Lära bildades 2015.

Tillståndet från IVO erhölls under 2017 för behandling och utredning med 22 platser. Tiden före det egna tillståndet så har vi haft ett uppdragsavtal med Hudiksvalls kommun. Anläggningen på Backen i Delsbo som består av fastigheter, stall och ridhus ägs och drivs av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter AB.

Den dagliga verksamheten i Bo & Lära sköts på plats av  Föreståndaren och Verksamhetschefen som båda tillsammans med ägarna formerar styrgrupp för drift och utveckling. I detta arbete nyttjar vi olika kompetenser från våra nätverk inom bl a vård och omsorg. Vi hämtar kunskap från flera håll för implementering och som exempel har vi under uppbyggnadsskedet anlitat psykiatrisk, kriminologisk och behandlingspedagogiska kompetenser för utbildningar. Vi står nu inför en intressant utveckling med HVB-verksamhet som ligger i tiden med hästen som katalysator för känslor, personlig utveckling och för struktur i vardagslivet för ungdomarna. Strävan är att bli bäst i landet på det vi gör.


Från utbildning 2016 med Föreståndare Åsa Nordin, psykiater Erik Söderberg, Anna Hammarström och kriminolog Henrik Belfrage.

Företaget har en gedigen kunskap i bagaget och vilar på en sund ekonomi med högsta ranking från UC (Upplysningscentralen).