Hälsocenter på Backen i Delsbo

Mitt Hjärta Hälsocenter har byggts upp parallellt med Hästsportverksamheten sedan 2009. Verksamheterna har befruktat varandra. På senare tid verkar vi för att renodla de olika koncepten så att Hälsoinriktningen ska få en mera tydlig och självständig profil och därigenom kunna ha betydelse och påverka andra aktiviteter som pågår på anläggningen inklusive omsorgsverksamheten inom Bo & Lära.

Det handlar i grunden om att vi här på Backen i Delsbo skall kunna vara ett centrum för Folkhälsa där vi samlar kunnande och erfarenheter kring Hälsa i ett övergripande perspektiv. Vi har medicinsk kunskap och erfarenhet för att bedöma det vetenskapliga läget för olika insatser. Vi ser att människan som biologisk varelse har genetiska förutsättningar som egentligen mera är anpassade till andra förhållanden där det gällde att ta strid för överlevnaden på savannen. Vårt stresshormonsystem är inte anpassat till dagens krav på kropp och hjärna vilket kan medför en massa reaktioner som är skadliga och orsakar sjukdom och för tidig död. Men det finns saker som i överensstämmelse med vetenskapen kan ändra på detta. Det gäller i första hand människans ursprungliga behov av fysisk träning och kontakt med naturen.

Vi vill sprida kunskap om hälsa och sjukdom

Vi vill sprida kunskap i enlighet med vetenskapens landvinningar

Vi vill påverka individer och grupper att ta till sig information och ge stöd för att börja förändra

Vi vill vara en inspiratör i folkhälsoarbetet

Det kommer efterhand att anordnas utbildningar, seminarier och praktik runt detta. Vi börjar nu i juni 2018 med ett tema runt Skogsbad, Naturen och Fysisk träning och påverkan på människan både kroppsligen och mentalt, allt utifrån var vetenskapen står idag. Välrenomerade föreläsare kommer att bjudas in.

Facebook sida Skogsbad mm

Inbjudan till Skogsbad juni 2018

Se bilder från Anläggningen