Inskrivning

När en ungdom kommer till oss ges tid för att landa. Därefter har vi en tydlig genomgång av rutiner, struktur och förhållningssätt. Vi använder de två första veckorna till att bygga relationer och trygghet.

Bedömningssamtal

Vi är noggranna med att söka all tidigare information om utredning och behandling kring ungdomen så att vi kan arbeta med vad som har fungerat och inte tidigare. I detta steg kartlägger vi Vårdplanen. Tillsammans med ungdomen går vi igenom hur vi skall kunna vägleda till positiv förändring. Vi pratar om metoder för att arbeta med ungdomens tankar, känslor, kroppsreaktioner och beteenden.

Livslinjen

Livslinjen (levnadshistorien) används för att arbeta med ungdomens anknytning, familjemönster, försvar och ångest. Detta steg är oftast smärtsamt och därför ändvänder vi ett lågaffektivt bemötande för att skapa utrymme för känslor.

Metodarbete

I den grundläggande behandlingen ingår strukturerade samtal med samtalsterapeut, ADL, Hap, KBT, Krimprogram, social färdighetsträning, deltagande i RePulse, arbete med det sociala nätverket, skolgång eller praktik. Intensifiering av arbetet med nätverket. Vi motiverar till kontakt med hästarna för att sen kunna arbeta med känslor, kroppsreaktioner och beteenden.