Skogsbad 1-2 juni 2018

Lena Stenvall återkommer och föreläser om Skogsbad 1-2 juni 2018

Välkommen på utbildning om Skogsbad och behandling med hästar

Mitt Hjärta hälsar dig välkommen att anmäla dig till Eventet Skogsbad och Behandling med hästar. Här får du möjlighet att träffa Lena Stenvall som har 20 års erfarenhet av att på ett evidensbaserat sätt använda hästar och hundar i behandlingsarbete. Lena är också en av de första att införa begreppet Skogsbad i Sverige.

Ni möter även hjärtläkaren Eskil Hammarström som diskuterar fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan och hur dessa kunskaper kan omsättas i omsorg, vård och behandling.

Det finns mycket forskning om människans relation till skogen och naturen och Lena kommer att förklara varför vi behöver Skogsbada. Lena förmedlar de senaste vetenskapliga rönen om Skogsbad och om varför detta är viktigt för oss som nutidsmänniskor. Hon kommer att berätta om olika projekt som handlar om förebyggande insatser inom sjukvården.

Lena kommer även att föreläsa om Hästen och Hunden och om möjligheter att använda dessa vänner i det psykoterapeutiska samtalet och behandlingen. Även här pratar hon utifrån mångårig erfarenhet från psykiatrin och omsorgen och vi får ta del av de senaste rönen och metoderna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Eskil Hammarström som är hjärtläkare och internmedicinare föreläser om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa, sjukdomar och välmående. Detta utifrån var den medicinska forskningen står idag och med den senaste inspirationen från boken ”Hjärnstark” av psykiatern Anders Hansen.

Vi samlas för gemensam fika på fredag klockan 12. För den som önskar vara med på en fördjupad utbildning och praktisk tillämpning av kunskaperna, finns möjlighet att delta även under lördagen. Senast den 10 maj behöver vi veta hur många som kommer och om ni önskar delta en eller två dagar.

Fre 1 juni

12.15-13.45

Lena Stenvall föreläser om Skogsbad, Varför? Forskningsstöd

14-14.30

Mitt Hjärta Bo & Läras verksamhetschef Mia Staffare berättar om praktiska erferenheter efter ett års behandlingsarbete med hästar

14.45-15.45

Lena om Hästens inverkan i behandlingsarbetet

16-16.30

Eskil Hammarström om fysisk aktivitet

Därefter gemensam middag och för de som vill finns bastu med bad i vedeldad tunna vid Ljustjärn.

Lördag 2 juni

Frukost 08-08.30

08.30-9.15

Info om dagen. Lena berättar om Skogsbad som förebyggande behandling

9.30-15

Efter kaffe till skogen för praktisk övning med Lena, Hänsyn tas till vädret, ev äter vi ute i naturen, Om busväder så fortsatt program inomhus

15-16

Återsamling, sammanfattning med Lena, Eskil och Mia

Anmälan och Kostnad

Arrangemanget sponsras av Mitt Hjärta Stiftelsen vilket innebär att föreläsningarna är gratis, först till kvarn. Måltider till självkostnadspris, swischas på plats. Enkel logi kan ordnas för ett tiotal personer på anläggningen, bokas i förväg, medtag sänglinne.

För anmälan och ytterligare information tag kontakt med:

Christer Andersson: christer.andersson@bolara.se, tel 070-6186790

Mia Staffare: mia.staffare@bolara.se, 070-3205470

Eskil Hammarström: eskil@mitthjarta.se

Facebook: https://www.facebook.com/events/262790944259277/

Google:https://plus.google.com/u/0/b/106181270111739828081/+EskilHammarstr%C3%B6m/posts/WAi6TBaTGKT

Följ evenemanget på Facebook på ”Skogsbad mm”.

 

 Läs mera: En av många om Skogsbad