Tillstånd från IVO för behandling med 22 platser

Vi har Tillstånd från IVO att bedriva utredning och behandling 

Våra familjeliknande HVB-hem Röda Huset (6 platser), Vita Huset (7 platser) och vid Sörvänahuset (9 platser) är nu godkända av IVO efter långvarig process med lång handläggningstid och med ombyggnationer för att få fastigheterna godkända för HVB-verksamhet inkluderande brandskyddet

Målgruppen är pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, kriminalitet och drogmissbruk alternativt förebyggande behandling, där ungdomens agerande kan sluta med t.ex. missbruk.

Ingen människa är den andra lik. Alla har sin unika potential och inneboende kraft. Därför skräddarsyr vi behandlingen utifrån individens situation och förutsättningar. Grunden i arbetet är lösningsfokuserat förhållningssätt, lång erfarenhet, sunt förnuft, kärlek och tillit.

Vårdplanen ligger till grund för den planering av behandlingen som görs tillsammans med ungdomen. Vi sätter upp mål och delmål vilka vi sedan arbetar utifrån, följer upp och bockar av.

Vi arbetar i en miljöterapeutisk form, med ett lösningsfokuserat förhållningssätt, vi kan också utifrån behov erbjuda KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motivational interviewing) samt ART (aggression replacement training). All personal har, utöver en för målgruppen relevant grundutbildning, också utbildning i neuropsykiatri samt evidensbaserad riskbedömning.

Men det som är speciellt här är det som sker mellan de strukturerade behandlingsformerna. Vi vet att det bor väldigt mycket behandling i vardagen. I de vanliga mötena. Här kan ungdomarna bli mötta utan att bli dömda. Här behöver de inte möta vuxna som moraliserar över det de tidigare har gjort. I en strukturerad vardag, med trygga närvarande vuxna, skapas förutsättningar för ett positivt förändringsarbete.