Varför hästen är bra i behandling

Flera studier med vetenskapligt anslag pekar på att ungdomar mår bra och utvecklas positivt i umgänge med hästar och engagemang i stallet och med hästarnas skötsel. Se bl a Ridsportförbundets hemsida där det påvisas positiva effekterna på flickors utveckling av ledaregenskaper: http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_342/cf_559/STALLET-enjordn-raledarskola.PDF

Det finns belägg genom studier att umgänge med hästen har positiva effekter på hälsa och välbefinnandet i den grad att information om det finns på Sjukvårdsrådgivningens hemsida: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Behandling-med-hjalp-av-hast-och-ridning/

Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter har många positiva erfarenheter av ungdomars nytta av att kunna samverka med hästen i vid bemärkelse för fostran och personliga utveckling. Det gäller inte bara för de som vill bli bäst på att rida utan det finns så många andra vinster att ta hem i ett utvecklingsperspektiv för ungdomar i allmänhet. Se vidare hemsida: http://www.mitthjarta.se/index.php?s=32

Nu erbjuder vi hästverksamheten som ett av våra koncept inom Bo & Lära