Utskick från Bo & Lära

HVB-hemmet med en strukturerad behandlingsverksamhet med hästar

– för både pojkar och flickor

Inga förkunskaper krävs – men gärna ett hästintresse

Här bedriver vi behandling med hästen i centrum. Vår personal har den unika dubbelkompetensen av att vara utbildade både inom områdena behandling och häst.

Personalen arbetar sida vid sida med ungdomarna.

Huvudparten av behandlingen bedrivs i stallet, i ridhuscaféet där alla samlas för fika efter skolan, eller kanske på tur i skogen, från hästryggen vid en gemensam ridtur eller i vagnen som i sakta mak guppar fram genom skogen. I umgänget med de fyrbenta är vuxna och ungdomar delaktiga på lika villkor. Genom det dagliga arbetet med hästarna skapas rutin och struktur.

På Backen utanför Delsbo tre timmar norr om Stockholm, mellan två sjöar, ligger de hemtrevliga bostadshusen med underbar utsikt över Hälsinglands blånande berg och över hagarna där hästarna betar. Här bedriver vi ett familjeliknande HVB-hem för pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, begynnande kriminalitet och drogmissbruk eller förebyggande behandling där ungdomens agerande kan leda till kriminalitet eller missbruk. Vårt boende lämpar sig även för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser eftersom vardagen med hästarna kännetecknas av struktur och förutsägbarhet.

”Alla människor har sin unika potential och inneboende kraft.

Därför skräddarsyr vi behandlingen utifrån individens situation

och förutsättningar. Grunden i arbetet är lösningsfokuserat förhållningssätt, lång erfarenhet, sunt förnuft, kärlek och tillit.”

 Mitt Hjärtas HVB-hem består av tre nyrustade boningshus och en toppmodern hästsportanläggning. Hästarna är en central del i den lösningsfokuserade be- handlingen. Vi använder oss av hästen som verktyg för att bygga en tillitsfull relation mellan ungdom, häst och behandlare. Tillit är grunden i det terapeutiska arbetet och nödvändig för att kunna närma sig svåra områden i ungdomens liv. Genom att fokusera på hästens behov och känslor, kan vi på ett ofarligt sätt närma oss våra egna känslor och tankar och reflektera kring dessa. Vi använder hästen som exempel då vi delar samma affekter. Med hjälp av hästen bygger vi en relation att relatera till, och i samspelet uppstår situationer att dra lärdom av. Hästarna hjälper oss till en medvetenhet om det egna beteendet. Särskilt lämpligt är detta för ungdomar som har svårt med tillit till vuxenvärlden.

”När förtroendet för tvåbenta är förbrukat kan man inte använda människor för att låsa upp dörren till känslorna. Därför använder vi de fyrbenta – hästarna – för att närma oss det svåra.” 

Lösningsfokus innebär att vi tillsammans med ungdomen och hans/hennes nätverk finner strategier för ungdomen att nå sina mål. Det är mer motiverande att ansvara för en lösning än att se tillbaka på misslyckanden. Vi uppmuntrar ungdomen att pröva olika vägar. De strategier som inte fungerar är just bara en handling som inte gav effekt, inget personligt misslyckande.

Miljöterapi handlar om system och struktur. Strukturen är enkel. Vi har regler/ rutiner och fasta tider för stalltjänst, måltider, möten, skola och arbete. Detta sätt att strukturera vardagen ger ungdomarna trygghet och förutsägbarhet. Vi påtalar negativa beteendemönster och förstärker positiva.

”Vi vet att det bor väldigt mycket behandling i vardagen. I de vanliga mötena. Här kan ungdomarna bli mötta utan att bli dömda. Här behöver de inte möta vuxna som moraliserar över det de tidigare har gjort.”

Vi arbetar utifrån den vårdplan som uppdragsgivaren gett oss. Vårdplanen är underlag för vår genomförandeplan och dokumentation enligt BBIC (barns behov i centrum). Utifrån vårdplanen tar vi tillsammans med ungdomen fram en plan med mål, som vi sedan arbetar utifrån, följer upp och bockar av.

Mitt Hjärtas anläggning består av tre boningshus där behandlingen bedrivs i Röda och Vita huset. Ett par hundra meter därifrån ligger Sörvänahuset som idag används till ridläger och kurser inom hästområdet. Där finns det ofta möjlighet för våra ungdomar att delta.

Hästanläggningen består av stall med 20 boxar, fullstort ridhus, utomhusridbana, terrängbana, cafeteria och trevliga umgängeslokaler. Mitt Hjärtas Hästs- portförening håller träningar i ridhuset och det finns därför goda möjligheter för ungdomarna att i cafeterian och runt hästarna, på ett otvunget sätt träffa bygdens ungdomar och hästintresserade i alla åldrar. Det finns möjlighet att lära sig rida och även för den som vill, att prova på att tävla. Samt kan man genomgå en yrkesutbildning till diplomerad hästskötare. Ungdomen och per- sonalen gör tillsammans upp en utbildningsplan, godkänd av Svenska ridsport- förbundet och ser till att delmålen uppfylls i det dagliga arbetet. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov i ridsportförbundets regi.

Här finns hästar för alla. Dels våra läromästare som passar även ungdomar utan tidigare hästvana. Men här finns även yngre hästar under utbildning av vår erfarna personal samt försäljningshästar.

Med vägledning av personalen får ungdomarna utifrån vilja och förmåga lära sig vilka rutiner som fungerar i en professionell hästverksamhet. För den som vill finns goda möjligheter att under handledning av personalen, skaffa sig en eftertraktad yrkesutbildning.

”Hästen ställer inga krav, förväntar sig inget tillbaks, har ingen egen agenda och har inte bråttom. När jag är med hästarna känner jag mig hel.”

Förutom hästar finns tillgång till gym och fotbollsplan på området och rika möjligheter till friluftsliv och fiske. Vår cafeteria finns tillgänglig för verksamhetens aktiviteter så som läx- läsningskvällar, utbildning och fika efter skolan innan eftermiddagens stallarbete.

Runt omkring finns hälsostigar för promenader, skogsturer och löpning.

Utöver verksamhetens egna tillgångar uppmuntras ungdomarna till egna akti- viteter i samhället för att träna sin sociala förmåga.

Vi samarbetar med de lokala skolorna, kommunernas fritidsgårdar, idrottsför- eningar, Bergåkra Naturbruksgymnasium och med kulturskolan. Konsulterade av professor Henrik Belfrage utför vi regelbundet strukturerade evidensbase- rade riskbedömningar för att främja en trygg och säker miljö för boende och personal. Vi har tillgång till läkare och psykolog genom samarbetsavtal med vårdgivare.

”Vi försöker få ungdomarna att ta tillvara på sin vistelse här, inte se det som ett straff, utan en chans och en möjlighet.”

 

 Info och platsförfrågan:

Föreståndare Åsa Nordin 070-334 40 63

asa.nordin@bolara.se www.bolara.se

 

Verksamhetschef Mia Staffare

070-320 54 70

mia.staffare@bolara.se