Oavsett om du väljer behandling för akut smärtlindring, för att förebygga återfall eller framtida besvär, för att förbättra din hållning, öka din prestationsförmåga eller allmänna välbefinnande, är vår målsättning att i möjligaste mån hjälpa dig att uppnå de resultat du eftersträvar. Behandlingen anpassas alltid efter dina förutsättningar och behov.

Första besöket

Vid ditt första besök hos oss börjar du med att fylla i ett inskrivningsformulär. Vi lyssnar sedan på dig så att du får berätta hur besvären har uppstått och utvecklat sig. Vi går också igenom andra eventuella besvär som du har eller har haft. Det totala hälsotillståndet diskuteras och utvärderas också, allt för att kunna få en helhetsbild och kunna göra en noggrann utvärdering av ditt hälsotillstånd i stort så att vi kan hjälpa dig uppnå dina mål.

Efter konsultationen görs en noggrann undersökning. Där ingår såväl de vanliga ortopediska och neurologiska testerna men framförallt en grundlig undersökning och analys av ryggraden. Beroende på konsultationen och undersökningen kan det föreligga skäl att göra vidare utredning. Det kan vara röntgenundersökning, MR eller ultraljud. Kiropraktorn kan i så fall remittera dig till dessa undersökningar.

Först efter att vi tagit del av och analyserat all information görs en bedömning om dina besvär är behandlingsbara hos oss. Skulle så inte vara fallet kommer du naturligtvis att remitteras vidare till en annan lämplig specialist.

På Öresundskliniken använder vi inga mediciner, nålar eller utför kirurgiska ingrepp men vi har ett välfungerande samarbete med sjukvården i övrigt. Vi tar endast emot de patienter som vi tror att vi kan hjälpa.

Kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsmetod som bygger på samspelet mellan kroppens leder, muskler och nervsystem och dess påverkan på den generella hälsan. De vanligaste besvären en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, huvudvärk, migrän, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal led-, muskel- och nervfunktion och därmed främja läkning, hälsa och välbefinnande. Vid behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv och behandlingen anpassas alltid efter behov och förutsättningar. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Vi använder inga nålar, sprutor och utför inga kirurgiska ingrepp.

Vad gör en kiropraktor?

 • Undersöker och diagnostiserar
 • Kommer med förslag till behandlingsform
 • Ger behandling
 • Ger information, råd och vägledning för att bemästra och förebygga besvär
 • Remitterar till röntgen eller gör beställning av befintliga röntgenbilder
 • Remitterar till annan vårdpersonal om nödvändigt

Symptom från muskler, leder och nervsystem är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både före den enskilde personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och 9 gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg 1997).

Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistent tjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under 3 månader. Riksdagen tog beslut den 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktorer i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft i april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Utbildning

En kiropraktorutbildning tar minimum 6 år (5 till 6 år på universitet och 1 års allmäntjänstgöring). Kiropraktorer är utbildade som primärvårdsgivare och utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård som t ex läkare och tandläkare. På Syddansk Universitet i Danmark läser kiropraktorer och läkare parallellt de första 3 läsåren. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i leder, muskler och nervsystem samt dess påverkan på den generella hälsan.Kiropraktorerna är välintegrerade i hälso- och sjukvården och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig.

Massage

Medicinsk massageterapi (MMT) är en sammanvävning av anatomi, fysiologi, medicin och patologi. Utifrån detta anpassas behandlingen individuellt där massagen kombineras med exempelvis muskeltöjningar och triggerpunktsbehandling. En medicinsk massageterapeut ger också råd om ergonomi, kost och träning.

Behandlingen syftar till att ge smärtlindring, ökad rörlighet samt stimulera näringsupptaget, återhämtningen och immunförsvaret. Massagen bidrar dessutom till ökat välmående, förbättrad kroppskännedom och har en avstressande effekt.

Våra massageterapeuter tillhör Branschrådet för Svensk massage samt Kroppsterapeuternas yrkesförbund, vilket är en kvalitetssäkring för dig som patient. Alla våra massageterapeuter innehar patient och ansvarsförsäkring och all behandlingen sker i nära samarbete med legitimerad kiropraktor.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i främst muskler, senor och senfästen.

Stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador och sjukdomstillstånd.


Vad behandlar vi med stötvågsbehandling?

 • Kalkaxel
 • Hälsporre (plantarfasciit)
 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Trokanterit
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Hälseneinflammation
 • Benhinneinflammation
 • Senskideinflammation (De Quervains syndrom)

Vanliga symptom

Vad behandlar kiropraktorn?

 • Arbetsskador
 • Besvär från axlar, armbågar samt handleder
 • Besvär från höftleder, knän och fotleder
 • Besvär i armar och ben
 • Besvär under graviditeten
 • Bäckensmärtor
 • Diskbråck
 • Förslitningar i nacke och rygg
 • Huvudvärk
 • Idrottsskador
 • Ischias
 • Käkledsbesvär
 • Migrän
 • Nackbesvär
 • Ryggbesvär
 • Skolios
 • Whiplashskador
 • Yrsel

Behandlingen kan även utföras i förebyggande syfte.