Kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsmetod som bygger på samspelet mellan kroppens leder, muskler och nervsystem och dess påverkan på den generella hälsan. De vanligaste besvären en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, huvudvärk, migrän, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal led-, muskel- och nervfunktion och därmed främja läkning, hälsa och välbefinnande. Vid behandlingen läggs stor vikt vid att se patienten i ett helhetsperspektiv och behandlingen anpassas alltid efter behov och förutsättningar. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Vi använder inga nålar, sprutor och utför inga kirurgiska ingrepp.

Vad gör en kiropraktor?

  • Undersöker och diagnostiserar
  • Kommer med förslag till behandlingsform
  • Ger behandling
  • Ger information, råd och vägledning för att bemästra och förebygga besvär
  • Remitterar till röntgen eller gör beställning av befintliga röntgenbilder
  • Remitterar till annan vårdpersonal om nödvändigt

Symptom från muskler, leder och nervsystem är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både före den enskilde personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och 9 gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg 1997).

Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistent tjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under 3 månader. Riksdagen tog beslut den 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktorer i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft i april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Utbildning

En kiropraktorutbildning tar minimum 6 år (5 till 6 år på universitet och 1 års allmäntjänstgöring). Kiropraktorer är utbildade som primärvårdsgivare och utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård som t ex läkare och tandläkare. På Syddansk Universitet i Danmark läser kiropraktorer och läkare parallellt de första 3 läsåren. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i leder, muskler och nervsystem samt dess påverkan på den generella hälsan.Kiropraktorerna är välintegrerade i hälso- och sjukvården och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig.