Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i främst muskler, senor och senfästen.

Stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador och sjukdomstillstånd.


Vad behandlar vi med stötvågsbehandling?

  • Kalkaxel
  • Hälsporre (plantarfasciit)
  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Trokanterit
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Hälseneinflammation
  • Benhinneinflammation
  • Senskideinflammation (De Quervains syndrom)