Mitt Hjärta Bo & Lära – HVB-hemmet där det finns en strukturerad hästunderstödd verksamhet som stöd i vården och behandlingen av ungdomarna. Vi välkomnar både pojkar och flickor!

Målgruppen är pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, kriminalitet och drogmissbruk alternativt behov av förebyggande behandling då ungdomens agerande kan sluta med exempelvis missbruk.

Inga hästkunskaper krävs – men gärna ett intresse och nyfikenhet inför hästen och naturen.

HVB i Luleå

Kontakten med hästen skapar känslor och ger upphov till olika reaktioner som i många fall kan spegla ungdomens tidigare trauman och upplevelser.  Med de dagliga rutinerna  i stallet och de olika aktiviteterna tillsammans med hästen skapas positiva terapeutiska möjligheter som kan få läkande effekter och ge en stabilitet i tillvaron. Hästen är en katalysator i det terapeutiska samtalet. Detta är ett av grundkoncepten som verksamheten vid Bo & Lära vilar på och vi skräddarsyr personalen så att de flesta av medarbetarna har både kompetens som motsvarar behandlingspedagogens men även i samma person har erfarenhet och utbildning om hästverksamhet.
I samarbete med Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter kan vi använda stall, ridhus, ridbanor, ridstigar, gym, bastu och relaxanläggning. Runt om oss på Backen i Delsbo finns kulturlandskapet med den unika naturen med skogar, sjöar och berg, stigar och vandringsleder där man kan ta sig fram för fot, på hästryggen, efter vagn eller på vintern med skidor eller med släde eller skoter. I närområdet finns också bra skolor, möjlighet till ett varierat fritidsutbud av sport och kulturella aktiviteter och en småstadsmiljö med nära till allt. Det krävs inte någon särskild kunskap eller erfarenhet av hästar hos ungdomen, men gärna ett intresse och nyfikenhet på umgänget med hästen under pedagogisk och terapeutisk ledning från vår personal. På kort tid har vi fått flera ramavtal bl a med Luleå, Åkersberga, Nacka, Gävle och andra i Mälardalen. Ett aktivt marknadsföringsarbete pågår.

Lugnet över Backen i Delsbo av Karl Erik Mattsson

Ungdomen och hästen i centrum

Vi bedriver behandling med ungdomen och hästen i centrum och med hästen som katalysator i det terapeutiska samtalet. Vår personal har den unika dubbelkompetensen av att vara utbildade både inom områdena behandling och häst.
Personalen arbetar sida vid sida med ungdomarna.
Huvudparten av behandlingen bedrivs runt hästen, i stallet, i lokaler som ligger angränsande till stallet och i ridhuscaféet och gymmet där alla kan samlas för fika efter skolan, för träning eller kanske på tur i skogen, från hästryggen vid en gemensam ridtur eller i vagnen som i sakta mak guppar fram genom skogen. I umgänget med de fyrbenta djuren är vuxna och ungdomar delaktiga på lika villkor. Genom det dagliga arbetet med hästarna skapas rutiner och struktur och det ges möjligheter att upptäcka saker om sig själv och om relationer och upplevelser tidigare i livet som kan vara viktiga och avgörande i ett personligt utvecklingsperspektiv.

HVB-hem med hästar

"Alla människor har en unik potential och inneboende kraft. Vi skräddarsyr behandlingen utifrån individens situation och förutsättningar. Grunden i arbetet är lösningsinriktad, vi har lång erfarenhet och tillämpar sunt förnuft, kärlek och tillit."

HVB-hem i Åkersberga

Vår miljö för ungdomarna

På Backen utanför Delsbo i Hälsingland, tre timmar norr om Stockholm, mellan två sjöar, ligger de hemtrevliga bostadshusen med underbar utsikt över blånande berg och över hagarna där hästarna betar. Hit kommer ungdomar från hela Sverige, från alltifrån Mälardalen och Åkersberga till Luleå och Stockholm. Här bedriver vi ett familjeliknande HVB-hem för pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, kriminalitet och drogmissbruk eller förebyggande behandling där ungdomens agerande kan leda till kriminalitet eller missbruk. Vårt boende lämpar sig även för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser eftersom vardagen med hästarna kännetecknas av struktur och förutsägbarhet. Och att vi med hästens närvaro får in en ny dimension som vi använder i det terapeutiska samtalet som visat sig väldigt användbar för att bearbeta olika traumatiska händelser i ungdomens tidigare liv.

 

Mitt Hjärtas HVB-hem består av tre nyrustade boningshus, Vita Huset, Röda Huset och Sörvänahuset, och en toppmodern hästsportanläggning. Hästarna är en central del i den lösningsfokuserade behandlingen. Vi använder oss av hästen som verktyg för att bygga en tillitsfull relation mellan ungdom, häst och behandlare. Hästen är en tredje part som kan katalysera utveckling eftersom den väcker känslor, reaktioner hos både ungdom och terapeut att gå vidare med i det terapeutiska arbetet. Med hästarna följer en daglig struktur som är främjande för ungdomarnas utveckling. Det finns god evidens utifrån studier och praktisk erfarenhet för att hästen har en positiv inverkan på ungdomars utveckling.

Tillit är grunden i det terapeutiska arbetet och nödvändig för att kunna närma sig svåra områden i ungdomens liv. Genom att fokusera på hästens behov och känslor, kan vi på ett ofarligt sätt närma oss våra egna känslor och tankar och reflektera kring dessa. På vårt HVB-hem använder vi hästen som exempel då umgänget med hästen väcker affekter att relatera till.  I samspelet uppstår situationer att dra lärdom av. Hästarna hjälper oss till en medvetenhet om det egna beteendet, om känslor och tidigare kanske traumatiska händelser i livet. Särskilt lämpligt är detta för ungdomar som har svårt med tillit till vuxenvärlden. Det är viktigt att betona att denna terapiinriktning har stöd i olika studier vilket innebär att behandlingsinriktningen har en vetenskaplig evidens att luta sig mot.

Miljöterapi handlar om system och struktur. Strukturen är enkel. Vi har regler/ rutiner och fasta tider för stalltjänst, måltider, möten, skola och arbete. Detta  sätt att strukturera vardagen ger ungdomarna trygghet och förutsägbarhet. Vi påtalar negativa beteendemönster och förstärker positiva. Miljöterapi handlar också om de möjligheter  vi har att relatera till Hästen som tredje part i en terapeutisk relation.  Och det handlar om att dra nytta av att vistas i naturen, i skog och mark, som har visat på generellt goda effekter på hur människan reglerar sin  stresshormonbalans. I Naturmiljön skapas goda förutsättningar att varva ner, finna sig själv och komma på de problem som finns  och hur dessa ska kunna lösas.

”När förtroendet är förbrukat är det inte alltid säkert man kan använda människor för att låsa upp dörren till känslorna. Därför använder vi hästarna för att närma oss det svåra.”

Midsommar Hoppet 2015 arrangerades på Backen i Delsbo där Bo & Lära nu har sin HVB-verksamhet. Hästsportföreningen har regelbundet träningar på anläggningen och arrangerar olika tävlingar i Ridhuset och på Ridbanorna.

Bastu & Relax

Ridstigar och motionsslingor finns runt anläggningen på Backen.
Vita Huset med spegling i Ljustjärn.
Bastu & Relax inryms i gamla ladan och badtunnan väntar vid strandkanten.

Träna i Gymmet